دسته: الگوتریدینگ

ربات معامله گر بورس
الگوتریدینگ

ربات معامله گر بورس چیست؟

ربات معامله گر بورس ، برنامه ای است که توسط برنامه نویسان در برنامه MQL نوشته می شود تا معامله گران بتوانند با استفاده از