فعالیت مهد سرمایه تا اطلاع ثانوی تعطیل و صرفا خدمات پشتیبانی به مشتریان قبلی داده می شود.

home-page-cover

معاملات الگوریتمی با نرم افزارهای
هوش مصنوعی

معامله گری علمی، دقیق، مستحکم و کاربردی

برای سرمایه گذارانی که به دنبال رشد مستمر  در بازارهای مالی هستند

فصل نو درآمدزایی همگام با مهد سرمایه
ارئه راهکارهای علمی برای ساخت
استراتژی های مالی سودده در بستر
انواع بازارهای مالی
ارائه نرم افزارهای پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی همراه با آموزش های تخصصی
ارائه تجربیات تخصصی بیش از دو دهه مبتنی بر سودده ترین شرایط و بهترین زمان برای رشد

نظر دانشجویان دوره کوچینگ مهد سرمایه

132+

دانش آموختگان کوچینگ پلاس

871+

دانش آموخته دوره عمومی

8151+

ساعت گذرانده شده دوره کوچینگ