برنامه‌نویسی

برنامه‌نویسی بخش جدانشدنی زندگی ما شده است. امروزه کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که برنامه‌نویسی در آن نقشی نداشته باشد. در بازارهای مالی نیز برنامه‌‌نویسی MQL جهت برنامه‌‌نویسی ربات‌های معامله‌گر، جایگاه خاص خود را دارد و بسیاری مشتاق یادگیری این زبان هستند. در مقالات برنامه‌نویسی می‌توانید جدیدترین مقالات معتبر سایت رسمی MQL را در خصوص ربات‌های معامله‌گر به‌ عنوان یک منبع بزرگ و تمام‌نشدنی، به‌ زبان فارسی در اختیار داشته باشید و از آن‌ها برای اهداف خود استفاده کنید.