گزارش اجماع تحلیل گران

گزارش اجماع تحلیل گران

فهرست مطالب

برای مطالعه این گزارش این موارد را در نظر داشته باشید:

  1. برای شرکت هایی که سال مالی آن ها در بهار سال ۱۳۹۹ به پایان می رسد (نمادهای سفارس، حکشتی، تیپیکو، واحیا، تاپیکو، فارس، کهمدا، رمپنا، شستا، صبا و تاصیکو) منظور از سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی ۱۴۰۰ ، به ترتیب سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ است.
  2. برای شرکت هایی که سال مالی آن ها در تابستان ۱۳۹۹ به پایان می رسد (نمادهای شپدیس، پارسان، حپارسا و قثابت) منظور از سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی ۱۴۰۰ ، به ترتیب سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ است.
  3. برای شرکت هایی که سال مالی آن ها در پاییز ۱۳۹۹ به پایان می رسد(نمادهای سپ، کگهر، شیران، پکویر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، وغدیر، چکاپا و ریشمک)، منظور از سال مالی ۱۳۹۹ ، سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۹ است.

چیرگی “خوشبینی بر واقع بینی” یا “تغییر پارادایم های ارزشگذاری” در بازار سهام؟

۹۱ نهاد مدیریت دارایی آخرین پیش بینی خود از سودآوری شرکت های مطرح بازار سهام را مجددا به روز کرده اند. اعداد و ارقام، نشان دهنده شکل گیری دوره ای استثنایی و تجربه نشده در بازار سهام ایران است. برخی از مهمترین نتایج حاصل از این گزارش به قرار زیر است:

ثبات انتظارات سودآوری بنگاه ها علی رغم تشدید کرونا: با وجود آنکه نسبت به آخرین دوره برنامه اجماع در اوایل اسفند، بیماری کرونا بنگاهها را به میزان بسیار بیشتری تحت تاثیر قرار داده است، اما تحلیلگران سود مورد انتظار خود از شرکت های بزرگ بورسی را برای سال۱۳۹۹ نسبت به آخرین پیش بینی خود در اسفند ماه ۱۳۹۸ کم نکرده و حتی ۶ درصد نیز افزایش داده اند. در کنار انتظار برای تداوم سطوح پایین قیمت کالاهای پایه جهانی در سال ۱۳۹۹ ، انتظار برای رشد دلار نیما و آزاد سبب شده تا سطح سودآوری بنگاه ها برای سال جدید تقریبا بدون تغییر نسبت به گذشته پیش بینی شود.

واگرایی بی سابقه رشد سود مورد انتظار از شرکت ها و بازدهی سهام : بازار سهام در حالی ۱۲۰ درصد نسبت به آخرین دوره اجماع در اسفند ماه گرانتر شده که سود مورد اجماع تحلیلگران برای سال ۹۹ در این فاصله تنها ۶ درصد رشد را نشان داده و سود پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰ درصد از سود سال ۹۹ بالاتر پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، واقعیت بنگاه ها، – رشد انتظارات سودآوری بنگاه ها- بازدهی ایجاد شده را توجیه نمی کند. این سطح از واگراییِ بازدهی شرکت ها و رشد سود مورد انتظار، تاکنون در هیچ یک از ۱۵ دوره گذشته سابقه نداشته است.

ارزشگذاری بازار ۲٫۵ برابر گران تر از گذشته ی ۱۰ ساله: بر اساس نتایج این گزارش، نسبت قیمت به درآمد فوروارد بازار در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۴٫۳ رسیده؛ وقتی این عدد را با میانگین این نسبت در افق زمانی ۱۰ ساله – عدد ۶- و میانگین این نسبت از سه سال گذشته (شروع برنامه اجماع)، -عدد ۵٫۷ – مقایسه می کنیم به عجیب بودن آن پی می بریم.

آیا خوش بینی بر واقع بینیِ لازم در بازارهای مالی، چیره شده است یا پارادایم ارزشگذاری در بازار سهام ایران به کلی تغییر کرده است؟

انتظارات تورمی محدود: تحلیگلران انتظار دارند دلار آزاد در انتهای سال ۱۴۰۰ به عد ۲۳ هزار تومان برسد؛ ۲۰ درصد گرانتر از رقم پیش بینی شده برای انت های سال ۱۳۹۹ . همچنین، تورم سال ۱۳۹۹ در محدوده ۲۶ درصد پیش بینی شده است. این پیش بینی ها، حاکی از انتظار وجود شرایط نرمال- نه شرایط ابر تورمی- در اقتصاد ایران در سال آینده از منظر تحلیلگران بازار سهام است. به عبارت دیگر آنچه بازدهی سه ماه گذشته را توضیح می دهد نه انتظارات تورمی شدید، بلکه اقبال عمومی و بی سابقه آحاد سرمایه گذاران و همچنین حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت از این بازار بوده است.

فوروارد P/E شرکت های کوچک همچنان مورد توجه: میانگین شرکت های بزرگ (یک سوم بالای شرکت های مورد بررسی از نظر ارزش بازار ) به ۱۱٫۷و P/E شرکت های کوچک به ۲۵ واحد رسیده است. تفاوت ۱۳ واحدی نسبتِ بین این دو گروه، در دوره اسفندماه به عدد ۶ و به طور میانگین در طول سه سال برگزاری این برنامه، در محدوده ۳ بوده است. حتی اگر تغییر چارچوب های کلان ارزشگذاری بازار سهام را برای شرکت های بزرگ بپذیریم و نسبت قیمت به درآمد در محدوده ۱۱ را به تغییر پارادایم ارزشگذاری در بازار سهام نسبت دهیم، نسبت قیمت به درآمد ۲۵ را به سختی در این چارچوب، میتوان تفسیر کرد.

در دوره ای از بازار سهام بسر میبریم که از نظر بسیاری از آمار و ارقام، بی سابقه و استثنایی است. به نظر می رسد عوامل بنیادین مربوط به ارزشگذاری بازار در سه ماه گذشته تغییرات جدی یافته اند و به همین دلیل، گذشته بازار چراغی برای آینده آن نیست. در دوره ای که چراغ “گذشته بازار” برای هدایت تحلیلگران در بازار پر خم و تاپ کم فروغ شده است، ترجیح می دهیم علاوه بر چراغ لرزان خوشبینی، نورافکن واقع بینی را نیز روشن نگاه داریم.

اجماع تحلیل گران : پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”25″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”26″]

* برای همه نمادها، سود سال ۱۳۹۹ به صورت تلفیقی پیش بینی شده است.

** مقدار پیشبینی شده برای متغیرهای کلان (به جز قیمت دلار آزاد) و قیمتهای جهانی کالاهای پایه، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیشبینی است.

*** در مورد ال پی جی، میانگین قیمت فوب خلیج فارس، در مورد اوره، نرخ صادراتی توسط شرکتهای ایرانی، در مورد متانول، نرخ سی اف آر چین، و در مورد پلی اتیلن HDPE، سنگین فوب خلیج فارس مورد پرسش، قرار گرفته است.

اجماع تحلیل گران : پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۰

[TS_Advanced_Tables id=”27″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”28″]

* برای همه نمادها، سود سال ۱۴۰۰ به صورت تلفیقی پی شبینی شده است.

** مقدار پیشبینی شده برای متغیرهای کلان (به جز قیمت دلار آزاد) و قیمتهای جهانی کالاهای پایه، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیشبینی است.

*** در مورد ال پی جی، میانگین قیمت فوب خلیج فارس، در مورد اوره، نرخ صادراتی توسط شرک تهای ایرانی، در مورد متانول، نرخ سی اف آر چین، و در مورد پلی اتیلن HDPE سنگین فوب خلیج فارس مورد پرسش، قرار گرفته است.

اجماع تحلیل گران : پیش بینی سود فصل بهار ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”29″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”30″]

* برای همه نمادها، سود فصل بهار ۱۳۹۹ برای شرکت اصلی پیشبینی شده است.

اجماع تحلیل گران : مفروضات از نگاه تحلیلگران سال ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”31″]

سال ۱۴۰۰

[TS_Advanced_Tables id=”32″]

 

تغییر تخمین مفروضات سال ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”33″]

 

مقایسه مفروضات سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

[TS_Advanced_Tables id=”34″]

 

تغییر تخمین تحلیلگران از سود سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به آخرین پیش بینی در اسفند ماه

[TS_Advanced_Tables id=”35″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”36″]

*  برای همه نمادها، سود سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. مقدار پیشبینی شده برای متغیرهای کلان و قیمتهای جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیش بینی است.

** سود هر سهم شرک تهایی که در فاصله اجماع گذشته (دور پانزدهم) تا اجماع حاضر (دور شانزدهم) افزایش سرمایه داشته اند، مطابق با سرمایه جدید تعدیل شده است.

رشد سود تخمینی تحلیلگران از سود مالی شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سود مالی سال ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”37″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”38″]

* برای همه نمادها، سود سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت تلفیقی پیش بینی شده است. مقدار پیش بینی شده برای متغیرهای کلان و قیمتهای جهانی، میانگین این مقادیر در مقاطع سال مورد پیش بینی است.

اجماع تحلیل گران : Forward P/E (نسبت قیمت به درآمد بر اساس سود ۴ فصل آتی)

[TS_Advanced_Tables id=”39″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”40″]

اجماع تحلیل گران: ریسک پیش بینی سود خالص سال مالی ۱۳۹۹

[TS_Advanced_Tables id=”41″]

 

[TS_Advanced_Tables id=”42″]

* برای محاسبه ریسک سود سال مالی ۱۳۹۹ شرک تها، ابتدا ضریب تغییرات (انحراف معیار تقسیم بر میانگین داده ها) نظرات کارشناسی تحلیلگران برای هر نماد یا متغیر کلان محاسبه شده؛ سپس با تقسی مبندی مقادیر به دست آمده به ۵ دسته، ریسک پیش بینی های تحلیلگران برای هر نماد یا متغیر کلان به دست آمد.

سود مورد اجماع چیست؟

«سود مورد اجماع»  یک شرکت، میانگین پیش بینی تحلیلگران بازار از سود خالص آن شرکت است. در حال حاضر، برای محاسبه میانگین نظرات مشارکت کنندگان، وزن یکسانی به همه آن ها داده می شود و “میانگین ساده” سود پیش بینی شده، به عنوان سود مورد اجماع هر شرکت شناخته می شود.

متدولوژی محاسبه سود مورد اجماع

۱٫ دوره زمانی پیش بینی سود:

  1. برای شرکت هایی که سال مالی آن ها در بهار سال ۱۳۹۹ به پایان می رسد (نمادهای سفارس، حکشتی، تیپیکو، واحیا، تاپیکو، فارس، کهمدا، رمپنا، شستا، صبا و تاصیکو)، منظور از سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی ۱۴۰۰ ، به ترتیب سال مالی منتهی به بهار ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ است.
  2. برای شرکت هایی که سال مالی آنها در تابستان ۱۳۹۹ به پایان می رسد (نمادهای شپدیس، پارسان، حپارسا و قثابت)، منظور از سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی ۱۴۰۰ ، به ترتیب سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ است.
  3. برای شرکت هایی که سال مالی آن ها در پاییز ۱۳۹۹ به پایان می رسد (نمادهای سپ، کگهر، شیران، پکویر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، وغدیر، چکاپا و ریشمک)، منظور از سال مالی ۱۳۹۹ ، سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۹ است.

۲٫ سود تلفیقی، سود شرکت اصلی: برای دوره های مالی سالانه، سود تلفیقی و برای دوره های فصلی، سود شرکت اصلی مورد پیش بینی قرار میگیرد. به عنوان مثال، سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ، برای همه شرکت ها، سود تلفیقی و سود فصل زمستان برای شرکت اصلی پیش بینی شده است.

۳٫ نسبت قیمت به درآمد فوروارد:

  • نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) برای شرکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به اسفند ۱۳۹۹ می باشد، با در نظر گرفتن سود سال مالی ۱۳۹۹ محاسبه شده است.
  • نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) برای شرکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به بهار ۱۳۹۹ است، یعنی “حکشتی، فارس، سفارس، تیپیکو، واحیا، کهمدا و تاپیکو”، با در نظر گرفتن سود سال مالی منتهی به بهار ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
  • نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) برای شرکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به تابستان ۱۳۹۹ است یعنی “شرکت های شپدیس و پارسان”، با در نظر گرفتن میانگین سود سود سال مالی منتهی به تابستان ۱۳۹۹ و سود سال مالی منتهی به به تابستان ۱۴۰۰ آن ها محاسبه شده است.
  • نسبت قیمت به درآمد پیشرو (Forward P/E) برای شرک تهایی که سال مالی آن ها منتهی به پاییز ۱۳۹۹ است یعنی “شرکت های سپ، شیران، پکویر، شوینده، شگل، شپاکسا، غبشهر، غمارگ، وغدیر، چکاپا، ریشمک و کگهر” با در نظر گرفتن ۷۵ درصد سود سال مالی منتهی به پاییز ۱۳۹۹ و ۲۵ درصد سود سال مالی منتهی به پاییز ۱۴۰۰ آن ها محاسبه شده است.

۴٫ تناوب به روزرسانی: بنا بر توافق مشارکت کنندگان، مقرر شده تا گزارش سودآوری مورد اجماع در هر فصل، دوبار به روز شود.

۵٫ متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه: تحلیگران همان اعدادی که در مدل های مالی خود برای پیش بینی سود شرکت ها استفاده کرده اند را به عنوان پیش بینی خود از این متغیرها در بازه های مورد نظر قرار می دهند. بنابراین، این اعداد در واقع تخمین تحلیلگران از میانگین این متغیرها در بازه های زمانی مورد نظر (نه وضعیت متغیرها در پایان دوره) را نشان می دهد.

* این گزارش با همکاری شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا آماده شده است.

سلب مسئولیت

گزارش سودآوری مورد اجماع، تنها میانگین نظرات تحلیلگران بازار در مورد سودآوری شرکت ها را ارائه می کند. بر این اساس، انتشار این گزارش، به معنی پیشنهاد فروش یا خرید سهام یا هرگونه اوراق بهادار دیگر توسط ناشر نیست و ناشر مسئولیتی از این بابت بر عهده ندارد.

اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *