بطور کلی تعریف تحلیل تکنیکال را میتوان اینگونه بیان کرد که در آن رفتار آینده بازار با توجه به قیمت‌های قبلی و میزان حجم معاملات پیش‌بینی می‌شود پس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات به صورت نمودارهای گرافیکی را تحلیل تکنیکال گویند.

لازم به ذکر است که حتی با استفاده از داده های قبلی هر بازاری در نهایت شما قادر به پیشبینی بازار خواهید بود و نه پیشگویی و امثالهم.