آموزش و مستندات

اَلگو یاب یک نرم افزار قدرتمند برای ساخت استراتژی و یک پلتفرم تحقیقاتی است. شما با فراگیری بخش های زیر به طور کامل با این نرم افزار قدرتمند آشنا خواهید شد.

معرفی

در این بخش نرم افزار اَلگویاب و پیش نیازهای سخت افزاری آن معرفی خواهد شد.

بررسی های متقاطع – تست های مقاومت

تست های مجدد، متقابل و تست های مونت کارلو در این بخش بررسی خواهد شد.

شروع سریع

در هنگام اجرای اَلگویاب با امکاناتی روبرو می شوید که با همه آنها آشنا خواهید شد.

بهینه سازی

در این قسمت بهینه سازی انواع استراتژی ها توضیح داده خواهد شد.

شکل ظاهری اَلگویاب

در این بخش پیش نمایشی از مهم ترین امکانات اَلگویاب را مشاهده خواهید کرد.