لیست کارگزاری های بورس در شرق تهران

لیست کارگزاری های بورس در شرق تهران

فهرست مطالب

75 مورد از کارگزاری های بورس در شرق تهران

ردیف کارگزاری آدرس تلفن
۱ کارگزاری بورس کالا تهران، منطقه ۶، طالقانی، خ. بندرانزلی، پ. ۱۹، ط. پنجم ۰۲۱-۸۸۹۴۴۰۸۹
۲ کارگزاری آبان تهران، منطقه ۶، محله ساعی، ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی (عباس آباد)، بعد از کوچه نادر، پ. ۲۱۱۳

۰۲۱-۸۵۵۱۰

۰۲۱-۴۲۱۵۱۰۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۳۰۳۰

۳ شرکت کارگزاری فارابی تهران، منطقه ۶، محله یوسف آباد، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خ. یازدهم، نبش فراهانی پور، پ. ۱۲، ط. دوم شمالی

۰۲۱-۱۵۶۱

۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۴

۴ شرکت کارآمد کارگزاری (کارگزاری بورس) تهران، منطقه ۳، محله امانیه، آفریقا (جردن)، خ. عاطفی غربی، پ. ۱۰۰، ط. هفتم

۰۲۱-۲۲۰۱۲۷۶۳

۰۲۱-۲۲۰۱۲۶۲۰

۵ کارگزاری سی ولکس کالا تهران، منطقه ۶، تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش، کوچه سیزدهم غربی، شماره ۶۹ ۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۷۰
۶ شرکت کارگزاری پارس نمودگر (بورس کالا) تهران، منطقه ۶، محله سنائی، میرزای شیرازی، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)، ک. ۱۹، پ. ۱۰ ۰۲۱-۴۲۸۷۴۰۰۰
۷ کارگزاری مشاوران سهام تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، خ. ۱۷، پ. ۲۰، ط. چهارم

۰۲۱-۸۸۷۱۸۴۰۶-۸

۸ شرکت کارگزاری امید سهم (سهامی خاص) تهران، منطقه ۶، محله سنائی، مطهری (تخت طاووس)، نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی، پ. ۳۲۴، ط. سوم ۰۲۱-۸۸۳۴۵۲۱۲
۹ شرکت کارگزاری امین آوید تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، ولی عصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خ. قبادیان غربی، پ. ۴۹ ۰۲۱-۴۲۳۶۶
۱۰ کارگزاری بانک سپه تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان ۸، پ. ۴۲

۰۲۱-۸۸۷۲۵۷۳۳

۰۲۱-۸۸۷۰۰۳۷۰

۱۱ شرکت آرمون بورس کارگزاری تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، واحد ۳

۰۲۱-۸۸۷۰۶۵۶۸

۰۲۱-۸۸۷۱۸۰۵۶

۱۲ کارگزاری بانک اقتصاد نوین تهران، منطقه ۱۱، محله شیخ هادی، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲، ط. ششم ۰۲۱-۶۶۷۴۳۸۴۸-۹
۱۳ شرکت کارگزاری بهمن تهران، منطقه ۶، محله یوسف آباد، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، بالاتر از خیابان فتحی شقاقی، خ. هفتم، پ. ۳۲، ط. اول

۰۲۱-۸۳۳۲۶

۰۲۱-۸۸۱۰۰۴۳۴

۱۴ شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، خ. ۳۰ تیر، خ. نوبهار، ساختمان طوبی، ط. چهارم، واحد ۱۲

۰۲۱-۶۶۷۳۱۰۸۷

۰۲۱-۶۶۷۴۱۹۹۰-۱

۱۵ کارگزاری ابراز تهران، منطقه ۷، محله باغ صبا – سهروردی، مطهری (تخت طاووس)، نرسیده به خیابان سهروردی، پ. ۱۰۸، ط. دوم ۰۲۱-۸۸۳۱۸۸۸۴
۱۶ کارگزاری مهرآفرین تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۰، ط. اول غربی

۰۲۱-۶۶۷۴۳۹۰۰

۰۲۱-۶۶۷۴۵۷۸۶

۱۷ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه تهرانپارس تهران، منطقه ۸، تهرانپارس، فلکه دوم، مجتمع پارسیان، ط. چهارم، واحد ۴۰۷ ۰۲۱-۷۷۷۲۸۴۰۴
۱۸ شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، ک. صالح، پ. ۲۰، ط. اول ۰۲۱-۴۲۰۹۴۰۰۰
۱۹ شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، گاندی، خ. پانزدهم، پ. ۶

۰۲۱-۸۸۸۸۱۸۷۸

۰۲۱-۸۸۷۸۴۲۱۵

۲۰ کارگزاری آثل تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. عمادمغنیه (بهاران)، نبش کوچه ۲۳، پ. ۱، ط. چهارم، واحد ۲۰ ۰۲۱-۸۸۷۰۱۸۹۰
۲۱ کارگزاری بانک رفاه کارگران تهران، منطقه ۲، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان غربی، خ. فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پ. ۲۲ ۰۲۱-۸۸۳۷۳۲۲۰
۲۲ تالار معاملات کارگزاری بانک ملت تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، ط. سوم، واحد ۱۵ ۰۲۱-۸۸۷۲۶۱۵۶
۲۳ کارگزاری تحلیل گران بصیر تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پ. ۴۱، ط. پنجم شرقی

۰۲۱-۶۶۷۴۸۹۹۰-۳

۰۲۱-۶۶۷۰۴۶۱۰

۲۴ کارگزاری سیماب گون تهران، منطقه ۱۲، جمهوری، خ. نوبهار، ساختمان طوبا، ط. ششم، واحد ۱۷ ۰۲۱-۶۶۷۲۴۹۹۵

۰۲۱-۶۶۷۰۱۴۱۱

۲۵ شرکت کارگزاری اطمینان سهم تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، پ. ۲۷۹، ط. دوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۲۸۰۸۰

۰۲۱-۶۶۷۲۸۳۱۴

۲۶ شرکت کارگزاری امین سهم – دفتر مرکزی تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بلوار اسفندیار، پ. ۷، ط. پنجم ۰۲۱-۸۸۵۵۷۶۱۶-۸
۲۷ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی ساختمان بورس، پ. ۲۳۱، ط. چهارم

۰۲۱-۶۶۷۲۶۰۴۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۲۲۷

۲۸ شرکت کارگزاری پارس نمودگرد تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، ۳۰ تیر، خ. نوبهار، ساختمان طوبی، ط. دوم، واحد ۴

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۷۵

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۴۳

۲۹ کارگزاری آتیه تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی بیمارستان نجمیه، پ. ۲۷۹، ط. اول ۰۲۱-۶۶۷۱۶۲۸۵

۰۲۱-۶۶۷۰۹۹۱۱

۳۰ کارگزاری آریا نوین تهران، منطقه ۶، محله ایرانشهر، کریمخان زند، روبروی داروخانه ۱۳ آبان، پ. ۸۴، ط. بالای ساختمان بانک پارسیان ۰۲۱-۸۸۸۲۹۹۹۶

۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۵۲

۳۱ کارگزاری آگاه تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بالاتر از خیابان میرداماد، بن بست پیروز، پ. ۱۳ ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰
۳۲ کارگزاری اندیشه برتر تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، خ. احمدیان (۱۵)، پ. ۶، ط. دوم ۰۲۱-۸۸۷۲۱۱۰۰-۳
۳۳ کارگزاری بازار سهام تهران، منطقه ۳، محله سید خندان، میرداماد، خ. حصاری (رازان جنوبی)، ک. دوم، پ. ۳۷، طبقه همکف

۰۲۱-۲۲۲۵۴۱۲۷

۰۲۱-۲۲۲۵۴۱۲۹

۳۴ کارگزاری بانک توسعه صادرات تهران، منطقه ۶، محله ساعی، سیدخندان، پ. ۱۰۲ و ۱۰۴، ط. سوم و چهارم ۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۹۲

۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۹۰

۳۵ کارگزاری بانک سامان تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، بزرگراه آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پ. ۲۹، ط. هفتم، واحد ۷

۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱

۳۶ کارگزاری بانک صادرات تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان ۲۳، پ. ۱، ط. اول، واحد ۷ و ۸

۰۲۱-۸۸۷۲۶۱۵۸

۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۰۷-۹

۳۷ کارگزاری بانک صنعت و معدن – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه ایرج، پ. ۲۳۱، ط. دوم ۰۲۱-۶۶۷۲۹۱۷۳
۳۸ کارگزاری بانک مسکن – شعبه ۲ تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، نبش خیابان ۲۳، پ. ۱، ط. دوم، واحد ۱۲ ۰۲۱-۸۸۷۲۰۳۸۳-۴
۳۹ کارگزاری بورسیران تهران، منطقه ۷، محله باغ صبا – سهروردی، مفتح (روزولت) شمالی، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)، ک. بخشی موقر، پ. ۱۲، ط. اول

۰۲۱-۸۸۸۳۲۸۹۱

۰۲۱-۸۸۸۳۲۸۶۰

۴۰ کارگزاری بیمه ایران تهران، منطقه ۶، محله جهاد، م. جهاد (فاطمی)، خ. بیستون، نبش خیابان ۴/۱، پ. ۵۳

۰۲۱-۸۸۹۷۳۵۲۹-۳۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۳۴۵

۴۱ کارگزاری دنیای خبره تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، بعد از پل دوم، ک. کامران صالح، ک. اختر، پ. ۷ ۰۲۱-۶۶۷۲۴۰۰۱-۲
۴۲ کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران تهران، منطقه ۱۱، محله شیخ هادی، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲۰۲، ط. دوم

۰۲۱-۶۶۷۲۶۰۱۱

۰۲۱-۶۶۷۲۳۳۵۵

۴۳ کارگزاری سهام بارز تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پ. ۳۷، ط. دوم ۰۲۱-۶۶۷۳۱۳۱۵-۶
۴۴ کارگزاری سهم آذین تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، نرسیده به میدان آرژانتین، پ. ۷۵، ساختمان طلا، ط. سوم، واحد ۲

۰۲۱-۸۸۷۴۱۳۳۱

۰۲۱-۸۸۷۳۱۲۱۵

۴۵ کارگزاری سهم یار تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. بهاران، ک. ۲۳، پ. ۱، طبقه همکف، واحد ۱

۰۲۱-۸۸۷۱۰۳۵۷

۰۲۱-۸۸۷۰۱۶۳۱

۴۶ کارگزاری شاخص سهام تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، بزرگراه آفریقا، نبش خیابان ۲۵، ساختمان ۲۹، ط. هفتم، واحد ۳۶ ۰۲۱-۸۸۷۹۷۸۸۵-۶
۴۷ کارگزاری گلچین تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، ک. نوبهار، ساختمان طوبا، ط. چهارم، واحد ۱۱

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۰۹

۰۲۱-۶۶۷۱۸۷۴۸

۴۸ کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. بیهقی، روبروی شهروند، پ. ۲۶، ط. اول، واحد ۵

۰۲۱-۸۲۴۵۰

۰۲۱-۸۸۷۳۹۳۷۸

۴۹ کارگزاری ایران سهم تهران، منطقه ۶، گاندی، خ. یکم، پ. ۲۰ ۰۲۱-۸۸۷۹۷۹۴۰
۵۰ کارگزاری تدبیرگران فردا – شعبه تهران تهران، منطقه ۶، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ۲۳، پلاک ۷۳

۰۲۱-۸۲۴۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۰۸۲۱

۵۱ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه فرحزادی تهران، منطقه ۲، بلوار فرحزادی، خ. ارغوان غربی، نبش کوچه کاح، پ. ۱۰، ساختمان تجاری اداری لاله، واحد ۲۷ ۰۲۱-۲۲۰۹۶۸۴۱-۲
۵۲ کارگزاری بانک کارآفرین تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بالاتر از تقاطع اسفندیار، بلوار صبا، پ. ۸، ساختمان کارآفرین

۰۲۱-۲۴۵۳۲۶۰۴

۰۲۱-۲۲۶۵۵۹۱۱

۵۳ کارگزاری نهایت نگر تهران، منطقه ۳، شیخ بهایی، نبش کوچه مفتاح، پ. ۱

۰۲۱-۸۸۶۰۱۷۶۶-۷

۰۲۱-۸۴۴۵۰

۵۴ کارگزاری آتی ساز بازار تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۳۰، ط. سوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۳۳۵۳۹

۰۲۱-۶۶۷۴۸۸۸۰-۱

۵۵ کارگزاری صباتامین تهران، منطقه ۶، احمدقصیر (بخارست)، خ. احمدیان (۱۵)، پ. ۱۴، ساختمان صبا، ط. اول

۰۲۱-۸۸۵۵۰۶۶۲-۴

۵۶ کارگزاری مفید – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۱، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲، ط. ششم

۰۲۱-۶۶۷۳۰۷۰۰

۰۲۱-۶۶۷۳۰۹۳۰

۵۷ کارگزاری پارس گستر خبره تهران، منطقه ۳، ولی عصر، بالاتر از بزرگراه نیایش، خ. عاطفی، ساختمان اداری پرشیا، ط. سوم شمالی

۰۲۱-۲۲۰۱۲۸۸۶

۰۲۱-۲۲۰۱۲۸۸۳

۵۸ شرکت کارگزاری توسعه سهند – تهران ۱ تهران، منطقه ۱۲، حافظ، بعد از خیابان صالح، پ. ۲۲۱، ط. سوم، واحد ۱۶ ۰۲۱-۶۶۷۳۴۱۸۹-۹۰
۵۹ شرکت کارگزاری توسعه سهند – مرکزی تهران، منطقه ۶، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خ. سیزدهم، پ. ۱۳، ط. دوم

۰۲۱-۸۸۵۵۶۲۸۵-۶

۶۰ شرکت کارگزاری سپهر باستان تهران، منطقه ۶، طالقانی، خ. بندرانزلی، پ. ۶۷، ساختمان میلاد، ط. سوم

۰۲۱-۸۸۸۰۱۹۷۹

۰۲۱-۸۸۸۰۱۹۷۲

۶۱ شرکت کارگزاری سپهر باستان (اوراق بهادار) تهران، منطقه ۳، دستگردی (ظفر)، پ. ۱۶۲، ساختمان رنا، ط. چهارم

۰۲۱-۲۲۹۲۴۳۲۲-۳

۶۲ کارگزاری آراد ایرانیان تهران، منطقه ۳، ملاصدرا، خ. شیخ بهایی جنوبی، پ. ۲۲، ط. ۲

۰۲۱-۴۲۷۱۸۰۰۰

۰۲۱-۸۸۶۱۸۲۲۳-۷

۶۳ کارگزاری ارزش آفرین الوند تهران، منطقه ۱۱، حافظ، روبروی ساختمان بورس اوراق بهادار، ک. سیمی، پ. ۳۷، ط. دوم شرقی ۰۲۱-۶۶۷۵۵۵۰۸-۹

۰۲۱-۶۶۷۴۰۸۲۷

۶۴ کارگزاری ایساتیس پویا تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۲۱، ط. سوم، واحد ۱۵ ۰۲۱-۶۶۷۴۷۷۶۷-۸
۶۵ کارگزاری بانک تجارت تهران، منطقه ۶، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، ط. سوم، واحد ۱۴

۰۲۱-۸۸۵۵۵۳۳۸

۰۲۱-۸۸۷۲۰۲۹۶

۶۶ کارگزاری بانک تجارت تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. بهاران، ک. ۲۳، پ. ۱، ط. چهارم، واحد ۱۳ و ۱۴ ۰۲۱-۸۸۷۰۲۵۷۲
۶۷ کارگزاری تدبیرگر سرمایه تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. زاگرس، نبش خیابان ۳۵، پ. ۱۳، ساختمان پرهام، ط. ششم، واحد ۱۳

۰۲۱-۸۸۸۸۲۲۶۵

۰۲۱-۸۸۸۸۲۲۹۰

۶۸ کارگزاری بانک رفاه کارگران – سروش رفاه ایرانیان تهران، منطقه ۴، تهرانپارس، فلکه دوم، خ. فرجام، بین خیابان عادل و زرین، پ. ۵۲، واحد ۱ و ۷

۰۲۱-۷۷۷۳۱۰۳۰

۰۲۱-۷۷۲۹۹۵۹۶

۶۹ کارگزاری پارس ایده بنیان (سهامی خاص) تهران، منطقه ۶، ولی عصر، نبش چهارراه طالقانی، مجتمع بزرگ نور، ط. ۲۱، واحد ۲۱۰۸ ۰۲۱-۸۸۲۲۶۱۸۴-۵
۷۰ کارگزاری جهان سهم تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. سام، پ. ۱۰، ط. دوم شرقی ۰۲۱-۶۶۷۲۶۶۵۰
۷۱ کارگزاری دنیای نوین سهام تهران، منطقه ۱۱، حافظ، بین خیابان هاتف و جامی، ک. سام، پ. ۱۰، ط. دوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۰۶۷۴۳

۰۲۱-۶۶۷۰۵۸۸۹

۷۲ کارگزاری سرمایه و دانش تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۶۹، ساختمان مینا، ط. دوم

۰۲۱-۶۶۷۴۲۷۸۷

۰۲۱-۶۶۷۴۳۰۸۷-۸

۷۳ کارگزاری سهم اندیش تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. صالح، پ. ۲۰، طبقه همکف، واحد شرقی ۰۲۱-۶۶۷۴۳۹۵۸-۹
۷۴ کارگزاری کیمیاسهم تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. احمدقصیر (بخارست)، ک. ششم، پ. ۳۴، ط. سوم

۰۲۱-۴۲۱۱۵۰۰۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۴۵۶

۷۵ کارگزاری محک سهام صنایع تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. شهیدکامران صالح (ایرج)، پ. ۲۷۹، ط. دوم، واحد ۱۰

 

۰۲۱-۶۶۷۲۵۷۰۶

۰۲۱-۶۶۷۲۵۷۰۸

اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم