لیست کارگزاری های بورس در شرق تهران

لیست کارگزاری های بورس در شرق تهران

فهرست مطالب

75 مورد از کارگزاری های بورس در شرق تهران

ردیف کارگزاری آدرس تلفن
۱ کارگزاری بورس کالا تهران، منطقه ۶، طالقانی، خ. بندرانزلی، پ. ۱۹، ط. پنجم ۰۲۱-۸۸۹۴۴۰۸۹
۲ کارگزاری آبان تهران، منطقه ۶، محله ساعی، ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی (عباس آباد)، بعد از کوچه نادر، پ. ۲۱۱۳

۰۲۱-۸۵۵۱۰

۰۲۱-۴۲۱۵۱۰۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۳۰۳۰

۳ شرکت کارگزاری فارابی تهران، منطقه ۶، محله یوسف آباد، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خ. یازدهم، نبش فراهانی پور، پ. ۱۲، ط. دوم شمالی

۰۲۱-۱۵۶۱

۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۴

۴ شرکت کارآمد کارگزاری (کارگزاری بورس) تهران، منطقه ۳، محله امانیه، آفریقا (جردن)، خ. عاطفی غربی، پ. ۱۰۰، ط. هفتم

۰۲۱-۲۲۰۱۲۷۶۳

۰۲۱-۲۲۰۱۲۶۲۰

۵ کارگزاری سی ولکس کالا تهران، منطقه ۶، تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش، کوچه سیزدهم غربی، شماره ۶۹ ۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۷۰
۶ شرکت کارگزاری پارس نمودگر (بورس کالا) تهران، منطقه ۶، محله سنائی، میرزای شیرازی، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)، ک. ۱۹، پ. ۱۰ ۰۲۱-۴۲۸۷۴۰۰۰
۷ کارگزاری مشاوران سهام تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، خ. ۱۷، پ. ۲۰، ط. چهارم

۰۲۱-۸۸۷۱۸۴۰۶-۸

۸ شرکت کارگزاری امید سهم (سهامی خاص) تهران، منطقه ۶، محله سنائی، مطهری (تخت طاووس)، نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی، پ. ۳۲۴، ط. سوم ۰۲۱-۸۸۳۴۵۲۱۲
۹ شرکت کارگزاری امین آوید تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، ولی عصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خ. قبادیان غربی، پ. ۴۹ ۰۲۱-۴۲۳۶۶
۱۰ کارگزاری بانک سپه تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان ۸، پ. ۴۲

۰۲۱-۸۸۷۲۵۷۳۳

۰۲۱-۸۸۷۰۰۳۷۰

۱۱ شرکت آرمون بورس کارگزاری تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، واحد ۳

۰۲۱-۸۸۷۰۶۵۶۸

۰۲۱-۸۸۷۱۸۰۵۶

۱۲ کارگزاری بانک اقتصاد نوین تهران، منطقه ۱۱، محله شیخ هادی، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲، ط. ششم ۰۲۱-۶۶۷۴۳۸۴۸-۹
۱۳ شرکت کارگزاری بهمن تهران، منطقه ۶، محله یوسف آباد، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، بالاتر از خیابان فتحی شقاقی، خ. هفتم، پ. ۳۲، ط. اول

۰۲۱-۸۳۳۲۶

۰۲۱-۸۸۱۰۰۴۳۴

۱۴ شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، خ. ۳۰ تیر، خ. نوبهار، ساختمان طوبی، ط. چهارم، واحد ۱۲

۰۲۱-۶۶۷۳۱۰۸۷

۰۲۱-۶۶۷۴۱۹۹۰-۱

۱۵ کارگزاری ابراز تهران، منطقه ۷، محله باغ صبا – سهروردی، مطهری (تخت طاووس)، نرسیده به خیابان سهروردی، پ. ۱۰۸، ط. دوم ۰۲۱-۸۸۳۱۸۸۸۴
۱۶ کارگزاری مهرآفرین تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۰، ط. اول غربی

۰۲۱-۶۶۷۴۳۹۰۰

۰۲۱-۶۶۷۴۵۷۸۶

۱۷ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه تهرانپارس تهران، منطقه ۸، تهرانپارس، فلکه دوم، مجتمع پارسیان، ط. چهارم، واحد ۴۰۷ ۰۲۱-۷۷۷۲۸۴۰۴
۱۸ شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، ک. صالح، پ. ۲۰، ط. اول ۰۲۱-۴۲۰۹۴۰۰۰
۱۹ شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، گاندی، خ. پانزدهم، پ. ۶

۰۲۱-۸۸۸۸۱۸۷۸

۰۲۱-۸۸۷۸۴۲۱۵

۲۰ کارگزاری آثل تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. عمادمغنیه (بهاران)، نبش کوچه ۲۳، پ. ۱، ط. چهارم، واحد ۲۰ ۰۲۱-۸۸۷۰۱۸۹۰
۲۱ کارگزاری بانک رفاه کارگران تهران، منطقه ۲، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان غربی، خ. فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پ. ۲۲ ۰۲۱-۸۸۳۷۳۲۲۰
۲۲ تالار معاملات کارگزاری بانک ملت تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، ط. سوم، واحد ۱۵ ۰۲۱-۸۸۷۲۶۱۵۶
۲۳ کارگزاری تحلیل گران بصیر تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پ. ۴۱، ط. پنجم شرقی

۰۲۱-۶۶۷۴۸۹۹۰-۳

۰۲۱-۶۶۷۰۴۶۱۰

۲۴ کارگزاری سیماب گون تهران، منطقه ۱۲، جمهوری، خ. نوبهار، ساختمان طوبا، ط. ششم، واحد ۱۷ ۰۲۱-۶۶۷۲۴۹۹۵

۰۲۱-۶۶۷۰۱۴۱۱

۲۵ شرکت کارگزاری اطمینان سهم تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، پ. ۲۷۹، ط. دوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۲۸۰۸۰

۰۲۱-۶۶۷۲۸۳۱۴

۲۶ شرکت کارگزاری امین سهم – دفتر مرکزی تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بلوار اسفندیار، پ. ۷، ط. پنجم ۰۲۱-۸۸۵۵۷۶۱۶-۸
۲۷ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی ساختمان بورس، پ. ۲۳۱، ط. چهارم

۰۲۱-۶۶۷۲۶۰۴۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۲۲۷

۲۸ شرکت کارگزاری پارس نمودگرد تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، ۳۰ تیر، خ. نوبهار، ساختمان طوبی، ط. دوم، واحد ۴

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۷۵

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۴۳

۲۹ کارگزاری آتیه تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی بیمارستان نجمیه، پ. ۲۷۹، ط. اول ۰۲۱-۶۶۷۱۶۲۸۵

۰۲۱-۶۶۷۰۹۹۱۱

۳۰ کارگزاری آریا نوین تهران، منطقه ۶، محله ایرانشهر، کریمخان زند، روبروی داروخانه ۱۳ آبان، پ. ۸۴، ط. بالای ساختمان بانک پارسیان ۰۲۱-۸۸۸۲۹۹۹۶

۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۵۲

۳۱ کارگزاری آگاه تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بالاتر از خیابان میرداماد، بن بست پیروز، پ. ۱۳ ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰
۳۲ کارگزاری اندیشه برتر تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، خ. احمدیان (۱۵)، پ. ۶، ط. دوم ۰۲۱-۸۸۷۲۱۱۰۰-۳
۳۳ کارگزاری بازار سهام تهران، منطقه ۳، محله سید خندان، میرداماد، خ. حصاری (رازان جنوبی)، ک. دوم، پ. ۳۷، طبقه همکف

۰۲۱-۲۲۲۵۴۱۲۷

۰۲۱-۲۲۲۵۴۱۲۹

۳۴ کارگزاری بانک توسعه صادرات تهران، منطقه ۶، محله ساعی، سیدخندان، پ. ۱۰۲ و ۱۰۴، ط. سوم و چهارم ۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۹۲

۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۹۰

۳۵ کارگزاری بانک سامان تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، بزرگراه آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پ. ۲۹، ط. هفتم، واحد ۷

۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱

۳۶ کارگزاری بانک صادرات تهران، منطقه ۶، محله ساعی، خالداسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان ۲۳، پ. ۱، ط. اول، واحد ۷ و ۸

۰۲۱-۸۸۷۲۶۱۵۸

۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۰۷-۹

۳۷ کارگزاری بانک صنعت و معدن – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه ایرج، پ. ۲۳۱، ط. دوم ۰۲۱-۶۶۷۲۹۱۷۳
۳۸ کارگزاری بانک مسکن – شعبه ۲ تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، نبش خیابان ۲۳، پ. ۱، ط. دوم، واحد ۱۲ ۰۲۱-۸۸۷۲۰۳۸۳-۴
۳۹ کارگزاری بورسیران تهران، منطقه ۷، محله باغ صبا – سهروردی، مفتح (روزولت) شمالی، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)، ک. بخشی موقر، پ. ۱۲، ط. اول

۰۲۱-۸۸۸۳۲۸۹۱

۰۲۱-۸۸۸۳۲۸۶۰

۴۰ کارگزاری بیمه ایران تهران، منطقه ۶، محله جهاد، م. جهاد (فاطمی)، خ. بیستون، نبش خیابان ۴/۱، پ. ۵۳

۰۲۱-۸۸۹۷۳۵۲۹-۳۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۳۴۵

۴۱ کارگزاری دنیای خبره تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، بعد از پل دوم، ک. کامران صالح، ک. اختر، پ. ۷ ۰۲۱-۶۶۷۲۴۰۰۱-۲
۴۲ کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران تهران، منطقه ۱۱، محله شیخ هادی، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲۰۲، ط. دوم

۰۲۱-۶۶۷۲۶۰۱۱

۰۲۱-۶۶۷۲۳۳۵۵

۴۳ کارگزاری سهام بارز تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، حافظ، روبروی سازمان بورس، نبش کوچه سیمی، پ. ۳۷، ط. دوم ۰۲۱-۶۶۷۳۱۳۱۵-۶
۴۴ کارگزاری سهم آذین تهران، منطقه ۶، محله ساعی، احمدقصیر (بخارست)، نرسیده به میدان آرژانتین، پ. ۷۵، ساختمان طلا، ط. سوم، واحد ۲

۰۲۱-۸۸۷۴۱۳۳۱

۰۲۱-۸۸۷۳۱۲۱۵

۴۵ کارگزاری سهم یار تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. بهاران، ک. ۲۳، پ. ۱، طبقه همکف، واحد ۱

۰۲۱-۸۸۷۱۰۳۵۷

۰۲۱-۸۸۷۰۱۶۳۱

۴۶ کارگزاری شاخص سهام تهران، منطقه ۳، محله کاووسیه، بزرگراه آفریقا، نبش خیابان ۲۵، ساختمان ۲۹، ط. هفتم، واحد ۳۶ ۰۲۱-۸۸۷۹۷۸۸۵-۶
۴۷ کارگزاری گلچین تهران، منطقه ۱۲، محله فردوسی ، جمهوری، ک. نوبهار، ساختمان طوبا، ط. چهارم، واحد ۱۱

۰۲۱-۶۶۷۲۴۸۰۹

۰۲۱-۶۶۷۱۸۷۴۸

۴۸ کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه تهران، منطقه ۶، محله ساعی، م. آرژانتین، خ. بیهقی، روبروی شهروند، پ. ۲۶، ط. اول، واحد ۵

۰۲۱-۸۲۴۵۰

۰۲۱-۸۸۷۳۹۳۷۸

۴۹ کارگزاری ایران سهم تهران، منطقه ۶، گاندی، خ. یکم، پ. ۲۰ ۰۲۱-۸۸۷۹۷۹۴۰
۵۰ کارگزاری تدبیرگران فردا – شعبه تهران تهران، منطقه ۶، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ۲۳، پلاک ۷۳

۰۲۱-۸۲۴۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۰۸۲۱

۵۱ شرکت کارگزاری امین سهم – شعبه فرحزادی تهران، منطقه ۲، بلوار فرحزادی، خ. ارغوان غربی، نبش کوچه کاح، پ. ۱۰، ساختمان تجاری اداری لاله، واحد ۲۷ ۰۲۱-۲۲۰۹۶۸۴۱-۲
۵۲ کارگزاری بانک کارآفرین تهران، منطقه ۳، آفریقا (جردن)، بالاتر از تقاطع اسفندیار، بلوار صبا، پ. ۸، ساختمان کارآفرین

۰۲۱-۲۴۵۳۲۶۰۴

۰۲۱-۲۲۶۵۵۹۱۱

۵۳ کارگزاری نهایت نگر تهران، منطقه ۳، شیخ بهایی، نبش کوچه مفتاح، پ. ۱

۰۲۱-۸۸۶۰۱۷۶۶-۷

۰۲۱-۸۴۴۵۰

۵۴ کارگزاری آتی ساز بازار تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۳۰، ط. سوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۳۳۵۳۹

۰۲۱-۶۶۷۴۸۸۸۰-۱

۵۵ کارگزاری صباتامین تهران، منطقه ۶، احمدقصیر (بخارست)، خ. احمدیان (۱۵)، پ. ۱۴، ساختمان صبا، ط. اول

۰۲۱-۸۸۵۵۰۶۶۲-۴

۵۶ کارگزاری مفید – شعبه حافظ تهران، منطقه ۱۱، حافظ، نرسیده به خیابان جامی، بن بست ایرانیان، پ. ۲، ط. ششم

۰۲۱-۶۶۷۳۰۷۰۰

۰۲۱-۶۶۷۳۰۹۳۰

۵۷ کارگزاری پارس گستر خبره تهران، منطقه ۳، ولی عصر، بالاتر از بزرگراه نیایش، خ. عاطفی، ساختمان اداری پرشیا، ط. سوم شمالی

۰۲۱-۲۲۰۱۲۸۸۶

۰۲۱-۲۲۰۱۲۸۸۳

۵۸ شرکت کارگزاری توسعه سهند – تهران ۱ تهران، منطقه ۱۲، حافظ، بعد از خیابان صالح، پ. ۲۲۱، ط. سوم، واحد ۱۶ ۰۲۱-۶۶۷۳۴۱۸۹-۹۰
۵۹ شرکت کارگزاری توسعه سهند – مرکزی تهران، منطقه ۶، سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خ. سیزدهم، پ. ۱۳، ط. دوم

۰۲۱-۸۸۵۵۶۲۸۵-۶

۶۰ شرکت کارگزاری سپهر باستان تهران، منطقه ۶، طالقانی، خ. بندرانزلی، پ. ۶۷، ساختمان میلاد، ط. سوم

۰۲۱-۸۸۸۰۱۹۷۹

۰۲۱-۸۸۸۰۱۹۷۲

۶۱ شرکت کارگزاری سپهر باستان (اوراق بهادار) تهران، منطقه ۳، دستگردی (ظفر)، پ. ۱۶۲، ساختمان رنا، ط. چهارم

۰۲۱-۲۲۹۲۴۳۲۲-۳

۶۲ کارگزاری آراد ایرانیان تهران، منطقه ۳، ملاصدرا، خ. شیخ بهایی جنوبی، پ. ۲۲، ط. ۲

۰۲۱-۴۲۷۱۸۰۰۰

۰۲۱-۸۸۶۱۸۲۲۳-۷

۶۳ کارگزاری ارزش آفرین الوند تهران، منطقه ۱۱، حافظ، روبروی ساختمان بورس اوراق بهادار، ک. سیمی، پ. ۳۷، ط. دوم شرقی ۰۲۱-۶۶۷۵۵۵۰۸-۹

۰۲۱-۶۶۷۴۰۸۲۷

۶۴ کارگزاری ایساتیس پویا تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۲۱، ط. سوم، واحد ۱۵ ۰۲۱-۶۶۷۴۷۷۶۷-۸
۶۵ کارگزاری بانک تجارت تهران، منطقه ۶، خالداسلامبولی (وزرا)، خ. ۲۳، پ. ۱، ط. سوم، واحد ۱۴

۰۲۱-۸۸۵۵۵۳۳۸

۰۲۱-۸۸۷۲۰۲۹۶

۶۶ کارگزاری بانک تجارت تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. بهاران، ک. ۲۳، پ. ۱، ط. چهارم، واحد ۱۳ و ۱۴ ۰۲۱-۸۸۷۰۲۵۷۲
۶۷ کارگزاری تدبیرگر سرمایه تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. زاگرس، نبش خیابان ۳۵، پ. ۱۳، ساختمان پرهام، ط. ششم، واحد ۱۳

۰۲۱-۸۸۸۸۲۲۶۵

۰۲۱-۸۸۸۸۲۲۹۰

۶۸ کارگزاری بانک رفاه کارگران – سروش رفاه ایرانیان تهران، منطقه ۴، تهرانپارس، فلکه دوم، خ. فرجام، بین خیابان عادل و زرین، پ. ۵۲، واحد ۱ و ۷

۰۲۱-۷۷۷۳۱۰۳۰

۰۲۱-۷۷۲۹۹۵۹۶

۶۹ کارگزاری پارس ایده بنیان (سهامی خاص) تهران، منطقه ۶، ولی عصر، نبش چهارراه طالقانی، مجتمع بزرگ نور، ط. ۲۱، واحد ۲۱۰۸ ۰۲۱-۸۸۲۲۶۱۸۴-۵
۷۰ کارگزاری جهان سهم تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. سام، پ. ۱۰، ط. دوم شرقی ۰۲۱-۶۶۷۲۶۶۵۰
۷۱ کارگزاری دنیای نوین سهام تهران، منطقه ۱۱، حافظ، بین خیابان هاتف و جامی، ک. سام، پ. ۱۰، ط. دوم غربی

۰۲۱-۶۶۷۰۶۷۴۳

۰۲۱-۶۶۷۰۵۸۸۹

۷۲ کارگزاری سرمایه و دانش تهران، منطقه ۱۲، حافظ، نرسیده به خیابان سخایی، خ. صالح، پ. ۲۶۹، ساختمان مینا، ط. دوم

۰۲۱-۶۶۷۴۲۷۸۷

۰۲۱-۶۶۷۴۳۰۸۷-۸

۷۳ کارگزاری سهم اندیش تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. صالح، پ. ۲۰، طبقه همکف، واحد شرقی ۰۲۱-۶۶۷۴۳۹۵۸-۹
۷۴ کارگزاری کیمیاسهم تهران، منطقه ۶، م. آرژانتین، خ. احمدقصیر (بخارست)، ک. ششم، پ. ۳۴، ط. سوم

۰۲۱-۴۲۱۱۵۰۰۰

۰۲۱-۶۶۷۲۶۴۵۶

۷۵ کارگزاری محک سهام صنایع تهران، منطقه ۱۲، حافظ، ک. شهیدکامران صالح (ایرج)، پ. ۲۷۹، ط. دوم، واحد ۱۰

 

۰۲۱-۶۶۷۲۵۷۰۶

۰۲۱-۶۶۷۲۵۷۰۸

مطالب مرتبط

برای مطالعه آخرین مقالات مهد سرمایه به صفحه مقالات مراجعه فرمایید.


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم