موافقتنامه اعطای امتیاز بهره برداری نرم افزار الگویاب :  این توافقنامه بین شرکت مهد سرمایه گویا (که در موافقتنامه شرکت نامیده می‌شود) و خریدار که نرم‌افزار الگویاب را از سایت www.mahdesarmaye.com دانلود کرده (که در موافقتنامه بهره بردار نامیده می‌شود) منعقد می‌گردد انتخاب گزینه موافقم به معنای پذیرش کلیه شروط و مندرجات این توافقنامه می‌باشد. این توافقنامه در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردیده و طرفین ضمن پذیرش کلیه شروط و تعهدات مندرج در آن، متعهد و ملتزم به اجرای کامل مفاد آن گردیدند:

۱ـ با دانلود فایل نصبی نرم‌افزار و دریافت لایسنس آن، امتیاز و مجوز بهره برداری از نرم‌افزار به مدت یک سال (نسخه استارتر یک ماه) به بهره بردار اعطاء می‌گردد. بهره بردار حق استفاده از نرم‌افزار موصوف را داشته و در عین حال حق یادشده شخصی و غیر انحصاری است و نامبرده حق داردکه در زمان واحد از نرم‌افزار و لایسنس موصوف فقط برروی یک کامپیوتر استفاده کند. با تحویل لایسنس به بهره بردار نرم‌افزار درحال استفاده تلقی می‌شود و پس از گذشت مدت زمان لایسنس، باطل شده و برای تمدید آن به قیمت روز که در سایت موجود است محاسبه می‌شود. مالکیت نرم‌افزار و تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به آن و همچنین منافع و مستندات آن از هر جهت متعلق به شرکت بوده و مشمول تمامی قوانین و مقررات حمایت از کپی رایت می‌باشد و نقض این حقوق باعث شمول و اجرای ضماین اجراهای کیفری و حقوقی مندرج در قوانین موضوعه خواهدشد.

۲ـ محدودیت‌های استفاده هرگونه بهره برداری غیرمجاز و غیرقانونی (تحت هر عنوان از قبیل کپی کردن نرم‌افزار یا مستندات آن، تغییر نرم‌افزار یا سازگار کردن آن یا ملحق کردن به برنامه دیگر، مهندسی معکوس – دیکمپایل (تبدیل کدماشین به کد سطح بالا) یا هرگونه تلاشی برای کشف کد نرم‌افزار – قرار دادن نرم‌افزار در یک سرور به‌گونه‌ایی که از طریق شبکه‌های عمومی (نظیر اینترنت) یا وسایل ارتباطی قابل دسترسی باشد – اجاره دادن یا در معرض استفاده عموم قرار دادن تمام یا بخشی از نرم‌افزار و یا توزیع نرم‌افزار به هر شکل صورت پذیرد ممنوع است. در صورت تخلف بهره بردار از مفاد این ماده و یا دیگر تعهدات ناشی از این توافقنامه، وی مسئول و متعهد به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی، مستقیم یا غیرمستقیم وارده به شرکت خواهد بود. تبصره: نرم‌افزار موضوع توافقنامه حاضر محتوی اسرار تجاری و اطلاعات خاص شرکت می‌باشد و هرگونه استفاده و یا افشای اطلاعات و اسرار موصوف به عنوان نقض حقوق اسرار تجاری تلقی و قابل پیگرد خواهد بود.

۳ـ ضمانت و محدودیت مسئولیت: الف – ضمانت شرکت در مورد نرم‌افزار منحصر به موارد ذیل می‌باشد: – تضمین اینکه نرم‌افزار از نظر محتوایی، مطابق با مستندات و قابلیت‌های تعریف شده با نوع لایسنس انتخابی بهره برداربرای آن عمل خواهد کرد. تبصره۱ – تحت هیچ شرایطی، حتی غفلت و قصور، شرکت برای خسارت ناشی از استفاده یا عدم توانایی در استفاده از نرم‌افزار و یا مستندات آن مسئول نخواهد بود. تبصره ۲ – مسئولیت شرکت برای جبران خسارت و پرداخت غرامت به هر صورت و تحت هر شرایطی که باشد، به هیچ وجه از قیمت نرم‌افزار فروخته شده فراتر نخواهد رفت.

۴ـ پشتیبانی شرکت در ارتباط با نرم افزار فقط مربوط به ایرادات احتمالی ناشی از کارکرد نرم‌افزار می‌باشد و اجباری به پاسخگویی سوالات بورسی و سوالات مبتنی بر آموزش موارد موجود در نرم افزار برای بهره بردار نخواهد بود.

۵ـ مسئولیت استفاده از نتایج نرم‌افزار در بازارهای بورس و هرگونه سود و ضرر و زیان ناشی از آن صرفاً به عهده بهره بردار بوده و با قبول این توافقنامه بهره بردار می‌پذیرد که تمامی آموزش‌ها و موارد ارائه شده در نرم‌افزار صرفاً نظر پدیدآورنده و آموزش دهندگان شرکت می‌باشد و هرگونه ضرر و زیان ناشی از اجرای آموزش‌ها و استراتژی‌های نرم‌افزار در هر بازار بورسی ۱۰۰٪ و تماماً متوجه بهره بردار نرم‌افزار است و در این رابطه شرکت کاملاً سلب مسئولیت می‌نماید.

6ـ قانون حاکم و حل و فصل اختلافات این توافقنامه از هر جهت تابع، مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی آن بوده و درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای مفاد این توافقنامه، موضوع در محاکم عمومی تهران قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.