بحران در اقتصاد غرب

بحران در اقتصاد غرب (علم اقتصاد در بحران)

فهرست مطالب

درآﻣﺪ : ﺑﺤﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب

در سال ۲۰۰۶ اقتصادغرب و خصوصاً آمریکا، به نظر آنقدر رونق داشت که وقتی یک سال بعد دچار بحران شد، بسیاری باور نمیکردند که از رشد باز ایستد و به تدریج دچار کسادی شود. در حالیکه در سال ۲۰۰۶ میزان تولید اقتصاد جهان نسبت به سال قبل از آن با ۵٫۱ درصد رشد به ۴۹ تریلیون دلار رسید. برای بسیاری قابل تصور نبود که با وقوع یک بحران مالی کار به جایی برسد که نرخ رشد اقتصاد جهانی، درست سه سال بعد منفی شود. نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال وقوع بحران ۵٫۲ درصد بود اما بلافاصله در سال بعد یعنی ۲۰۰۸ کند شد و به ۳ درصد رسید و در سال ۲۰۰۹ تقریبا متوقف شد و به منفی ۰٫۵ درصد رسید.

بحران

نرخ رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان بر حسب ۱و۲و۳و۴و۵

این در حالی بود که آمریکا، اتحادیه ی اروپا و کشورهای پیشرفته همگی نرخ رشد بسیار بدتری نسبت به متوسط رشد تولید ناخالص اقتصاد جهان داشتند و اگر نرخ رشد کشورهای در حال توسعه جبران نمیکرد، اقتصاد جهان میتوانست به کسادی و رکود عمیقتری نیز کشیده شود. در حالیکه برخی از اقتصاددانان در آمریکا تا قبل از سال ۲۰۰۶ معتقد بودند که کسادی از عرصه ی اقتصاد آمریکا رخت بربسته و دیگر خبری از چرخه های تجاری رونق-رکود، نخواهد بود و چرخه های رونق-رونق در اقتصاد حاکم است؛ در سال ۲۰۰۶ یکسال بعد از وقوع بحران، مشخص شد نه تنها اقتصاد آمریکا دچار کسادی و رکود شده، بلکه این کسادی از ابتدای دهه ی ۱۹۸۰ در هیئت یک رکود ممتد در حال تکوین بوده اساات. یک روبنای عظیم مالی که بر زیربنایی استوار شده که در یک رکودِ ممتد درگیر بوده است. روبنایی که حبابهای مالی متعددی به بار آورده که ترکیدن یکی ترکیدن سلسله وار دیگر حبابها را به دنبال داشته است و در نهایت ترکیدن آخرین آنها بحران مالی اخیر را موجب شد.

این بحران به حدی جدی شد که برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که مانند هیچ بحرانی در گذشته نیست. اما در عین حال مثل همه ی بحرانهای اقتصادی قبلی است، و درست مانند آن است که همه ی آنها یکجا روی دادهاند. در این بحران، ابتدا حباب بازار مسکن ترکید که مانند آنچه در ژاپن و در دهه ی ۱۹۸۰ روی داد بود.

موجی از حملات بانکی که قابل مقایسه با اوایل دهه ی ۱۹۳۰ است رخ داد؛ به طوریکه در سال آغاز بحران ۳ بانک ورشکسته یا تعطیل شدند و بعد در سال ۲۰۰۸ با عمیقتر شدن بحران،اِف دی آی سی FDIC یا شرکت بیمه ی سپرده ی فدرال Federal Deposit Insurance Corporation که مسئولیت آن رسیدگی به امور بانکهای ورشکسته است، ۲۵ بانک را تعطیل کرد. بعد در سال ۲۰۰۹ کار بالا گرفت و ۱۴۰ بانک در یک سال ورشکسته شدند. در سال ۲۰۱۰ هم این روند ادامه یافت و ۱۵۷ بانک دیگر تعطیل شدند. هر چند آمارهای غیر رسمی ارقامی بالاتر را نشان میدهند اما طبق آمارهای رسمی در فاصله ی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ مجموعاً، ۵۰۶ بانک ورشکست شدند که این روند همچنان نیز ادامه دارد.

بحران

دولت آمریکا حتی مجبور شد انجمن ملی وام رهنی فدرال (Federal National Mortgage Association (FNMA را هک به اختصار به آن فَنی می Fannie Mae هم گفته میشود ملی کند. اقدامی که یکی از بزرگترین دخالتهای دولت در بازار مالی در طول دهههای گذشته لقب گرفت.

اما بحران تنها در حوزه ی بانکها محدود نماند. صنعت بیمه پیوندهای زیادی با بانکداری دارد و سپرده های بانکی که به انواع مختلف وامهای بانکی تبدیل شده، تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. با ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بانکها، فشار زیادی بر روی صنعت بیمه که نسبت به حفظ سپرده های بانکی تعهد داشت وارد شد و نهاد بیمه ی غولآسای گروه بین المللی آمریکایی American International Group, Inc AIG تا مرز ورشکستگی رفت و دولت آمریکا مجبور شد تا آنرا ملی کند، چرا که نمیتوانست حجم گسترده ی تعهداتی را که پذیرفته بود بدون کمک دولت آمریکا تامین کند.

بحران تنها در حد ورشکستگی نهادهای مالی باقی نماند. اقتصاد آمریکا دچار رکود شد. رکود و کسادی که شباهت زیادی به اوضاع ژاپن در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ داشت. شرایطی که در آن ژاپن هر قدر با تزریق نقدینگی به اقتصاد خود شوک وارد میکند نمیتواند از رکود خارج شود و از آن زمان تا به امروز بیش از یک دهه است که از یک رکود مزمن رنج میبرد. اتفاقی که با شرایط امروز اقتصاد غرب و خصوصا آمریکا مطابق است. ایاالت متحده تلاش میکند با محرکهای مالی گسترده و تزریق نقدینگی، اقتصاد خود را از رکود خارج کند اما نرخ پایین رشد اقتصادی در سالهای بعد از بحران، نشان میدهد که اقتصاد آمریکا همچنان در رکود است. بحران وارد حوزه های جدیتر هم شد. مدتها بود که نابرابری درآمدی در غرب خصوصاً در آمریکا به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده بود و طبق آمارها از دهه ی ۱۹۷۰ خصوصاً در آمریکا به صورت تصاعدی افزایش یافته بود. اما رکود اقتصادی در غرب این مسئله را تشدید کرد، طبقه ی متوسط و فقیر بیشترین آسیب را دید و دچار کاهش «درآمد» شد و در مقابل طبقه ی بالای «هرم درآمدی» ثروتمندتر از قبل شدند.

در سال ۱۹۲۸ ، قبل از رکود بزرگ Great Depression خانواده هایی که عضو یک درصد بالای هرم درآمدی بودند Top 1%، ۲۳٫۹ درصد از کل درآمد را دریافت میکردند، در حالیکه خانواده های عضو ۴۰ درصد پایینی هرم درآمدی ۵۰٫۷ درصد از درآمد را دریافت میکردند. اما در دهه ی ۱۹۷۰ ، سهم یک درصد بالای جامعه از کل درآمد، شروع به افزایش کرد و سهم ۹۰ درصد پایینی کاهش یافت. این وضعیت تا بحران مالی اخیر که به کسادی بزرگ Great Recession معروف شد، بغرنجتر شد و همچنان نیز ادامه دارد.

اگر روند تغییرات توزیع درآمد میان طبقه ی ۱ درصدی بالانشین و طبقه ی ۹۹ درصدی پایین نشین از سال ۱۹۹۸ یعنی آغاز دوران ریاست جمهوری کلینتون تا انتهای سال ۲۰۱۲ یعنی آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری اوباما به صورت دقیق در نظر گرفته شود، متوسط رشد درآمد واقعی در طول این دوران ۱۷٫۹ درصد بوده است که ۶۸ درصد از این رشد درآمد به یک درصد بالانشین رسیده است و ۳۶ درصد آن عاید ۴۴ درصد پایین نشین شده است. ضمن اینکه در طول این دوران درآمدهای واقعی یک درصد بالانشین ۸۶٫۱ درصد رشد داشته در حالیکه درآمدهای واقعی ۹۹ درصد پایین نشین جامعه ی آمریکا تنها ۶٫۶ درصد رشد داشته است.

[TS_Advanced_Tables id=”56″]

این نابرابری درآمدی به حدی جدی شد که در قالب پدیده ی اجتماعی «جنبش اشغال وال استریتOccupy Wall Street » OWS) در جامعه ی آمریکا سر باز کرد. این جنبش اعتراضی که در ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرد، محل تجمع خود را در پارک زاکوتی در منطقه ی مالی وال استریت نیویورک قرار داد و به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در کشورهای مختلف خصوصا کشورهای غربی در قالب «جنبش اشغالOccupy movement » فراگیر شد. این جنبش علیه نابرابرهای اجتماعی و اقتصادی در عمده ی کشورهای غربی و خصوصاً اروپایی دست به اعتراض زد .اعتراضات جنبش اشغال با عناوین اشغال مناطق مالی شهرهای مختلف، ظرف کمتر از یکماه در ۹۵۱ شهر از ۸۲ کشور تکرار شد و در خود آمریکا در ۶۰۰ نقطه حرکتهای اعتراضی رخ داد.

مهمترین موضوعاتی که توسط جنبش وال استریت برجسته شد، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، طمع، فساد و نفوذ باالی ابرشرکتها بر روی دولت خصوصا در حوزه ی خدمات مالی؛ بود. شعار اصلی جنبش اشغال وال استریت «ما ۹۹ درصد هستیم» به نابرابری درآمدی و توزیع ثروت میان ۱ درصد ثروتمند و بقیه ی مردم آمریکا بازمی گشت.

دولتهای غربی برای کنترل رکود و خروج از بحران، طبق توصیه های جان مینارد کینز John Maynard Maynard در دوران رکود بزرگ Great Depression، سعی کردند با تزریق گسترده ی نقدینگی در قالب محرکهای مالی به اقتصادهای خود شوک وارد کنند تا شاید بتوانند از رکود خارج شوند. این محرکهای مالی در قالب تسهیل کمی Quantitive Easing که به زبان ساده همان چاپ پول در حجم گسترده است، باعث افزایش کسری بودجه ی دولتها و افزایش بدهی آنها شد. البته افزایش بدهی در این کشورها تنها به دلیل رویه ی دولتها نبود. مردم نیز تا قبل از بحران سال ۲۰۰۷ بسیار بی مبالات و ولخرج شده بودند؛ به گونه ای که نرخ پس انداز در عمده ی کشورهای غربی، در این مقطع به صفر رسیده بود.

حجم گسترده ی کسری بودجه در سطح دولتها و نرخ پس انداز صفر و حتی در برخی موارد منفی در سطح مردم، بدهی عمومی Public Debt را به حدی افزایش داد که امروز بدهی جهان به مرز ۵۵ تریلیون دلار رسیده است.بدهی عمومی که به آن بدهی دولتی Government Debt یا بدهی ملی National Debt هم گفته میشود؛ مجموع بدهی های داخلی Internal Debt و بدهیهای خارجی External Debt یک کشور است. در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا به ۱۸ تریلیون دلار رسیده است که دولت ایاالت متحده به عنوان بدهکارترین کشور جهان، این میزان بدهی را هم به مردم و نهادهای داخلی خود بدهکار است و هم به دولتها، نهادها و افراد خارجی که بدهی این کشور را در قالب اوراق قرضه خریداری کردهاند.
فرض بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی این بود که با ورود دولتها به اقتصادهای بحران زده ی خود و تزریق این حجم گسترده از نقدینگی، بازیابی و در نهایت نجات اتفاق خواهد افتاد. اما بحران پس از ۲ سال هنوز راه حلی نیافته است و در حال حاضر اقتصاد جهانی همان علایمی را ازخود نشان میدهد که در دوره ی قبل از بحران سال ۲۰۰۷ نشان میداد، آنهم در شرایطی که دولتها هر آنچه در چنته داشتند به کار بسته اند و بدهی گستردهای ایجاد کردند که باید نسلهای آینده هم جور آنرا بکشند.

از همان آغاز بحران اندیشمندان غربی نقد و تحلیل اوضاع را با جدیت آغاز کردند اما هر قدر بحران تداوم مییافت حجم گسترده تری از فعالیتهای انتقادی و تحلیلی از آنها منتشر میشد. این روند همچنان نیز ادامه دارد. روند نقد و تحلیل مزبور تاکنون به تولید و تالیف بیش از یک هزار مجلد کتاب و دهها هزار مقاله، صدها فیلم مستند تلویزیونی، دهها فیلم سینمایی و سریال در آمریکا انجامیده است، که پیام آنها یک صدا این است: «لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم در بحران است.»

بحران در اقتصاد غرب

بحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غرببحران در اقتصاد غربدر کتابخانه ی دیجیتال پیش رو، نزدیک به ۱۰۰۰ مجلد عنوان از کتابهایی که عمده ی آنها در سالهای پس از بحران تألیف شده اند گردآوری شده است. هر چند حجم کتابهایی که با بروز این اتفاق مهم به نگارش درآمده بسیار بیش از این است اما، همین تعداد نیز میتواند گویای اهمیت و ابعاد پیدا و پنهای این بحران باشد که برخی از این کتب نیز در ایران ترجمه شده اند که نمونه هایی از آنها در قالب طرح جلد و فهرست معرفی میگردد.

عالوه بر این مجموعه، فیلم های مستند و مقالات انتقادی و تحلیلی بسیاری نیز به صورت هم عرض تولید شده است که نمونه هایی از آنها در وبگاه کدآمایی www.kadamaei.ir قابل دسترس است.

در نهایت مباحث تحلیلی-تبیینی این فروپاشی عظیم اقتصادی، در قالب سلسله مباحث شورش علیه طمع ارائه میشود که میتوان آنرا در وبسایت کلبه ی کرامت www.kolbeh-keramat.ir یافت.

این کتابخانهی دیجیتال هر سال به روزرسانی خواهد شد؛ إن شاء الله

گروه کدآمایی استراتژیک

مرکز بررسیهای دکترینال

ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ

ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه

امپراتوری-سرمایه

Empire of Capital

اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎیه

ﻣﺆﻟﻒ: /Ellen Meiksins Wood اﻟﻦ ﻣﯿﮑﺴﯿﻨﺰ وود

ﻧﺎﺷﺮ: Verso

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۳ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﯿﮑﺎ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۸

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۲۴

آفت-آمریکاییPox Americana: exposing the American empire

آفت آمریکایی: برمالسازی امپراتوری آمریکا

ﻣﺆﻟﻔﺎن: /John Bellamy Foster & Robert W. McChesney ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺘﺮ و راﺑﺮت داﻟﯿﻮ ﻣﮏﭼﺴﺴﻨﯽ

ﻧﺎﺷﺮ: Monthly Review Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۴ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۱

ﻣﺘﺮﺟﻢ: اﺣﺴﺎن ﺷﺎﻗﺎﺳﻤﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۷۰

بگذار-اشغال-بخورند

Let them eat junk: how capitalism creates hunger and obesity

بگذار آشغال بخورند: چگونه سرمایه داری گرسنگی و چاقی می آفریند

ﻣﺆﻟﻒ : /Robert Albritton راﺑﺮت آﻟﺒﺮﯾﺘﻮن

ﻧﺎﺷﺮ: Pluto Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۹ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: اﺧﺘﺮان

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۳

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﮐﯿﺎﻧﻮش ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۸۴

جنگ بر سر ثروت

The War for Wealth:

The True Story of Globalization, or Why the Flat World is

Broken

جنگ بر سر ثروت :

داستان واقعی جهانی شدن یا دنیای مسطحی که شکسته است

ﻣﺆﻟﻒ: / Gabor Steingart ﮔﺒﺮ اﺷﺘﺎﯾﻨﮕﺎرت

ﻧﺎﺷﺮ: McGraw-Hill

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۰

ﻣﺘﺮﺟﻢ: رﺿﺎ اﻣﯿﺮرﺣﯿﻤﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۳۲

جنگهای ارزیCurrency Wars:

The Making of the Next Global Crisis

جنگهای ارزی:

روند شکلگیری بحرانهای بعدی جهانی

مؤلف: /James Rickardsجیمز ریکاردز

ناشر: Penguin

سال نشر: ۲۰۱۲ میالدی

ناشر ایرانی: بنیاد تعاون ناجا

سال ترجمه: ۱۳۹۳

مترجم: رحیم میلانی بناب

تعداد صفحات: ۳۴۸

تاریخ مختصری از آیندهUne brève histoire de l'avenir

تاریخ مختصری از آینده

(جهان در قرن ۲۲)

مؤلف: /Jacques Attaliجاک اتالی

ناشر: French & European Pubns

سال نشر: ۲۰۰۶ میالدی

ناشر ایرانی: اخوان خراسانی

سال ترجمه: ۱۳۹۲

مترجم: محمدعلی اخوان

تعداد صفحات: ۳۳۲

سرمایه داریCapitalism:

A Very Short Introduction

سرمایه داری:

مقدمه ای کوتاه

مؤلف: /James Fulcherجیمز فالچر

ناشر: Oxford University Press

سال نشر: ۲۰۰۴ میالدی

ناشر ایرانی: ماهی

سال ترجمه: ۱۳۸۹

مترجم: مصطفی امیری

تعداد صفحات: ۱۹۸

فرجام سرمایه داری

Das Ende des Kapitalismus:

Triumph oder Kollaps eines Wirtschaftssystems?

فرجام سرمایه داری:

پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی

مؤلف: Gero Jennerگرو/ یِنر

ناشر: Fischer Taschenbuch

سال نشر: ۱۹۹۹ میالدی

ناشر ایرانی: سمت

سال ترجمه: ۱۳۸۶

مترجم: علی اکبر نیکواقبال

تعداد صفحات: ۳۵۳

فروپاشی ملتها

The Breaking of Nations:

Order and Chaos in the Twenty-First Century

فروپاشی ملتها:

نظم و هرجومرج در قرن بیستویکم

مؤلف: /Robert Cooperرابرت کوپر

ناشر: Grove Press

سال نشر: ۲۰۰۴ میالدی

ناشر ایرانی: نگاه معاصر

سال ترجمه: ۱۳۹۲

مترجم: حمید کریم نیا

تعداد صفحات: ۲۰۴

شرکت-اسیب-شناسی

The Corporation:

The Pathological Pursuit of Profit and Power

شرکت:

آسیبشناسی کسب سود و قدرت

مؤلف: / Joel Bakan جوئل باکان

ناشر: Free Press

سال نشر: ۲۰۰۵ میالدی

ناشر ایرانی: آترا

سال ترجمه: ۱۳۹۴

مترجم: سهراب خلیلی شورینی و سامرند ناسوتی

تعداد صفحات: ۳۵۹

اعترافات-یک-جنایت-کار

Confessions of an Economic Hit-Man

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻳﻚ ﺟﻨﺎﻳﺖﻛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﺆﻟﻒ: /John Perkinsﺟﺎن ﭘﺮﻛﻴﻨﺰ

ﻧﺎﺷﺮ: Berrett-Koehler Publishers

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۴ ﻣﻴﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﻳﺮاﻧﻲ: اﺧﺘﺮان

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۵

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: ﻣﻬﺮداد (ﺧﻠﻴﻞ) ﺷﻬﺎﺑﻲ و ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۲۴

علم-اقتصاد-کلاه-برداری

The Economics of Innocent Fraud: Truth of Our Time

ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدِ ﻛﻼهﺑﺮداری ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺆﻟﻒ: /John Kenneth Galbraithﺟﺎن ﮐﻨﺖ ﮔﺎﻟﺒﺮاﯾﺖ

ﻧﺎﺷﺮ: Houghton Mifflin Harcourt

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۴ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﯽ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۸

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮﻫﺎدی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۷۲

دکترین-شرک

The Shock Doctrine:

The Rise of Disaster Capitalism

دکترین شوک:

ظهور سرمایهگرایی فاجعه محور

مؤلف: /Naomi Kleinنائومی کالین

ناشر: Metropolitan books

سال نشر: ۲۰۰۷ میالدی

ناشر ایرانی: آمه

سال ترجمه: ۱۳۸۹

مترجمان: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

تعداد صفحات: ۷۳۴

ابر-طبقه-نخبگان

Superclass:

The Global Power Elite and the World they are making

اَﺑَﺮ ﻃﺒﻘﻪ: ﻧﺨﺒﮕﺎنِﻗﺪرتِ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ: /David J Rothcopfدﻳﻮﻳﺪ راﺗﻜﺎف

ﻧﺎﺷﺮ:Farrar, Straus and Giroux

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﮐﻮﯾﺮ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۹

ﻣﺘﺮﺟﻢ: اﺣﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۷۴

نیکوکاران-نابکار

Bad Samaritans:

The Math of Free and the Secret History of Capitalism

نیکوکاران نابکار:

افسانهی تجارت خارجی آزاد و تاریخچهی پنهان سرمایهگرایی

مؤلف: /Ha-Joon Chang هاجون چنگ

ناشر: Bloomsbury

سال نشر: ۲۰۰۸ میالدی

ناشر ایرانی: آمه

سال ترجمه: ۱۳۹۲

مترجمان: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

تعداد صفحات: ۳۸۲

دستور-کاری-برای-یک-اقتصاد-نوین

Agenda for a new economy:

From Phantom wealth to real wealth?

دﺳﺘﻮر ﻛﺎری ﺑﺮای ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻳﻦ:

از ﺛﺮوت ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺛﺮوت واﻗﻌﻲ

(ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﻓﺮدا)

ﻣﺆﻟﻒ: / David Cortenدﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮرﺗﻦ

ﻧﺎﺷﺮ: Berrett-Koehler

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۰ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﭘﮋواک

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﮐﺎﻣﺮان ﺳﭙﻬﺮی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۳۱

چگونگی-رشد-و-فروپاشی-اقتصاد

How an Economy Growth, and Why It Crashes

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎد

(ﻳﻚ داﺳﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدی)

ﻣﺆﻟﻒ:/ Peter & Andrew Schiff ﭘﯿﺘﺮ و آﻧﺪرو ﺷﻒ

ﻧﺎﺷﺮ: wiley

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۰ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﯽ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۳

ﻣﺘﺮﺟﻢ: دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ارﺑﺎب

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۴۸

۲۳ نکته مکتوم

۲۳ Things They Don't Tell you About Capitalism

۳۲ نکتهی مکتومِ سرمایهداری

مؤلف: /Ha-Joon Chang هاجون چنگ

ناشر: Penguin

سال نشر: ۲۰۱۱ میالدی

ناشر ایرانی: آمه

سال ترجمه: ۱۳۹۳

مترجم: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی

سقوط-ازاد

Freefall:

Free Markets and Sinking of the Global Economy

سقوط آزاد:

بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی

مؤلف: /Joseph Stiglitzجوزف استیگلیتز

ناشر: W. W. Norton & Company

سال نشر: ۲۰۱۱ میالدی

ناشر ایرانی: دانشگاه شهید بهشتی

سال ترجمه: ۱۹۳۱

مترجمان: دکتر محمدناصر شرافت جهرمی و دکتر رسام مشرفی

تعداد صفحات: ۴۴۱

بحران-بی-پایان

The endless crisis

How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China

ﺑﺤﺮان ﺑﻲﭘﺎﻳﺎن

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی ﻣﺎﻟﻲ-اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻬﺎن را از اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ رﻛﻮد و آﺷﻮب ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ: ﻣﻮﻟﻒ: /John bellamy, Robert McChesney ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺘﺮ، راﺑﺮت ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ

ﻧﺎﺷﺮ: Monthly Review Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۲ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮاﯾﺮاﻧﯽ: ﻣﻬﺮ وﯾﺴﺘﺎ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﺧﺴﺮو ﮐﻼﻧﺘﺮی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۱۹

معمای-سرمایه

The enigma of capital and the crises of capitalism

ﻣﻌﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری

ﻣﻮﻟﻒ: /David Harvey دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎروی

ﻧﺎﺷﺮ: Oxford University Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۱

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ : ﻧﺸﺮ ﮐﻼغ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﺠﯿﺪ اﻣﯿﻨﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۳۴

بحران-در-علم-اقتصاد

The Crisis in Economics

The Post- autistic Economics Movement: the First 600 Days

ﺑﺤﺮان در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدِ ﭘﺴﺎﻣﺘﻌﺎرف -ﺷﺸﺼﺪ روز اول-

ﻣﻮﻟﻒ: / Edward fullbrook ادوارد ﻓﻮﻟﺒﺮوک

ﻧﺎﺷﺮ: Routlidge

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۳

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۹

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﺎدیﭘﻮر

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۵۴

پس-لرزه

After Shock

Protect Yourself and Profit in the Global Financial Meltdown

ﭘﺲﻟﺮزه

ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ آن

ﻣﺆﻟﻔﺎن: /Robert A. Wiedemer, David Wiedemer, Cindy Spitzerدﯾﻮﯾﺪ وﯾﺪﻣﺮ، راﺑﺮت وﯾﺪﻣﺮ و ﺳﻨﺪی اﺳﭙﯿﺘﺰر

ﻧﺎﺷﺮ: Wiley

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۹ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: رﺳﺎ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۰

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻠﻮرﯾﺎن و ﻋﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۱۸

ریشه-بحران-های-مالی

The Origin of Financial Crises

Central Banks, Credit Bubbles and Efficient Market Fallacy

رﻳﺸﻪی ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی، ﺣﺒﺎب اﻋﺘﺒﺎرات و ﺳﻔﺴﻄﻪی ﺑﺎزار ﻛﺎرا

ﻣﺆﻟﻒ: / George Cooperﺟﺮج ﮐﻮﭘﺮ

ﻧﺎﺷﺮ: Harriman House

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﺑﺎزﺗﺎب

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۰

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی و ﻣﻬﺪی ﻧﯿﺎزی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۵۲

فراسوی-سرمایه

Beyond Capital

Toward of Transition

ﻓﺮاﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻣﺆﻟﻒ: / Istvan Meszarosاﯾﺴﺘﻮان ﻣﺰاروش

ﻧﺎﺷﺮ: Monthly Review

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۱ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: آﻣﻪ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۰

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﯿﻂ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۵۱۸

سرمایه-داری-سرخ

Red Capitalism

The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﺳﺮخ

ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺮزان در رﺷﺪ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻴﻦ

ﻣﺆﻟﻒ: /Carl.E Walter, Fraser.J.T Howieﮐﺎرل.ای واﻟﺘﺮ، ﻓﺮﯾﺰر.ﺟﯽ.ﺗﯽ ﻫﺎوی

ﻧﺎﺷﺮ: Wiley

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۱ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﺮان

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ داوری

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۰۴

مانیفست-ضد-سرمایه-داری

Anti-Capitalist Manifesto

ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری

ﻣﺆﻟﻒ: /Alex Callinicosآﻟﮑﺲ ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس

ﻧﺎﺷﺮ:Polity

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۳ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: آزادﻣﻬﺮ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۴

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: اﻗﺒﺎل ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۹۱

اشغال

Occupy

اﺷﻐﺎل

(ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﺷﻐﺎل والاﺳﺘﺮﻳﺖ)

ﻣﺆﻟﻒ: /Noam Chomsky ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ

ﻧﺎﺷﺮ:Zuccotti Park

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۲ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۳

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻼﺣﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۹۶

بحران-مالی-مقصران

The Financial Crisis

Who is to Blame

بحران مالی

مقصران بحران مالی

مؤلف: /Howard Davies هاوارد دیویس

ناشر:Polity

سال نشر: ۲۰۱۰ میالدی

ناشر ایرانی: بورس (وابسته به شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس)

سال ترجمه: ۱۳۹۲

مترجمان: محمدجواد فرهانیان و عطیهالسادات فرهانیان

تعداد صفحات: ۳۳۹

آنچه-با-پول-نمیتوان-خرید

What Money Can't Buy

The Moral Limits of Markets

آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ

ﻣﺮزﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎزار

ﻣﺆﻟﻒ: / Michael J.Sandel ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺳﻨﺪل

ﻧﺎﺷﺮ:W. W. Norton & Company

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۳ ﻣﯿﻼدی

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۳

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺣﺴﻦ اﻓﺸﺎر

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۰۸

اربابان-جدید-جهان

The new rulers of the world

اربابان جدید جهان

مؤلف: /John pilgerجان پیلجر

ناشر: Verso

سال نشر: ۲۰۰۳ میالدی

ناشر ایرانی: کتاب آمه

سال ترجمه: ۱۳۹۲

مترجم: مهرناز شهابی و مهرداد شهابی

به-من-دروغ-نگو

Tell me no lies

به من دروغ نگو

مؤلف: /John pilger جان پیلجر

ناشر: Basic books

سال نشر: ۲۰۰۵ میالدی

ناشر ایرانی: کتاب آمه

سال ترجمه: ۱۳۹۰

مترجمان: مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی

اقتصاد-به-زبان-خودمان

Economics for everyone

A Short Guide to the Economics of Capitalism

اقتصاد به زبان خودمان*

۱- مقدمات

مؤلف: /Jim Stanford جیم استنفورد

ناشر: Pluto Press

سال نشر: ۲۰۰۸ میالدی

ناشرایرانی: نشر پژواک

سال ترجمه: ۱۳۹۱

مترجمان: آرش حسینیان و مریم بیرمی
اقتصاد-به-زبان-خودمان

Economics for everyone

A Short Guide to the Economics of Capitalism

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﻣﺎن*

۲- ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری

ﻣﺆﻟﻒ: /Jim Stanford ﺟﯿﻢ اﺳﺘﻨﻔﻮرد

ﻧﺎﺷﺮ: Pluto Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸

ﻧﺎﺷﺮاﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﺸﺮ ﭘﮋواک

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۱

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻣﯽ

اقتصاد-به-زبان-خودمان

Economics for everyone

A Short Guide to the Economics of Capitalism

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﻣﺎن*

۳- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻧﻈﺎم

ﻣﻮﻟﻒ: /Jim Stanford ﺟﯿﻢ اﺳﺘﻨﻔﻮرد

ﻧﺎﺷﺮ: Pluto Press

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸

ﻧﺎﺷﺮاﯾﺮاﻧﯽ :ﻧﺸﺮ ﭘﮋواک

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۳

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن : آرش ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن

افسانه-توسعه

The myth of development

The Non-Viable Economies of the 21st Century

اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ

ﻣﺆﻟﻒ: /oswaldo de Riwero اﺳﻮاﻟﺪو دی رﯾﻮرو

ﻧﺎﺷﺮ: zed books

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۱

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮﻧﯽ : اﺧﺘﺮان

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۳

ﻣﺘﺮﺟﻢ: دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ زاده

بحران-در-اقتصاد-جهانی

The Economics of Global Turbulence

ﺑﺤﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺆﻟﻒ: /Robert Brenner راﺑﺮت ﺑﺮﻧﺮ

ﻧﺎﺷﺮ: verso

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۶

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ: ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۰

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی

زمانی-برای-در-هم-شکستن

When markets collide

Investment Strategies for the Age of Global Economic Change

زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺆﻟﻒ: /Mohamed El-Erian ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﺎن

ﻧﺎﺷﺮ: McGraw-Hill

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۰۸

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ : ﻧﺴﻞ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۱

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﻬﺪی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ

بحران-بزرگ

The Great Depression

ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ

ﻣﻮﻟﻒ: / Farrell Jacqueline ﻓﺎرل ﺟﺎﮐﻠﯿﻦ

ﻧﺎﺷﺮ: Lucent

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۱۹۹۶ ﻣﯿﻼدى

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ : ﻗﻘﻨﻮس

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﻬﺪی ﺣﻘﯿﻘﺖﺧﻮاه

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۳۴

نقش-کشورهای-جنوب-شرق-اسیا

The Asian Economy

Spearheading the Recovery from the Global Financial Crisis

ﻧﻘﺶ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ در ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﺟﻬﺎناز ﺑﺤﺮان

ﻣﻮﻟﻒ: /Dilip K.Das دﯾﻠﯿﭗ ﮐﯽ.داس

ﻧﺎﺷﺮ: Routledge

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۲۰۱۱ ﻣﯿﻼدى

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ : ﺑﺎزﺗﺎب

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۹۲

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۵۲

بازگشت-رکود-به-اقتصاد-و-بحران

The Return of Depression in Economics and the Crisis of 2008

بازگشت رکود به اقتصاد و بحران سال ۲۰۰۸

(بحران مالی و اقتصادی۲۰۰۸)

مولف: Paul Krugmanپُل/ کروگمن

ناشر: W.W.Norton

سال نشر: ۲۰۰۹ میالدی

ناشر ایرانی: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

سال ترجمه: ۱۳۸۸

مترجم: امیرحسین توکلی

تعداد صفحات: ۱۷۱

سرمایه-در-قرن-۲۱

سرمایه در قرن ۲۱

توماس پیکتی و هزارتوی سرمایه

گردآورندگان و مترجمان: خسرو کالنتری، مجید امینی، احمد سیف و بابک پاشاجاوید

ناشر: کلاغ

سال نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۷۴سرمایه-داری-و-تخریب-محیط-زیست

The Stewardship of Nature Also Falls to the Working Class In Defense of Land and Labor

سرمایه داری و تخریب محیط زیست

مؤلفان: /Jack Barnes, Mary-Alice Waters & Steve Clark جک بارنز، ماری-الیس واترز و استیو کالرک

ناشر: Pathfinder Press

سال نشر: ۲۰۰۸ میالدی

ناشر ایرانی: طالیه پرسو

سال ترجمه: ۱۳۹۰

مترجم: حامد صدیقی

تعداد صفحات: ۷۵

سرمایه-داری-و-محیط-زیست

سرمایه داری و محیط زیست

گردآورنده و مترجم: برزو نابت

ناشر: دیگر

سال نشر: ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۲۴۰

اقتصاد-لرزان

اقتصاد لرزان

مروری بر واقعیتهای بحران اقتصادی آمریکا

گردآورندگان و مترجمان: محمدرضا طایفه و بهزاد منصوری

ناشر: تعالی اندیشه

سال نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۰۴

سایه-رکود

سایه رکود

مروری بر تأثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا

گردآورندگان و مترجمان: محمدرضا طایفه و بهزاد منصوری

ناشر: تعالی اندیشه

سال نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۱۲

کجای-کار-اشتباه-بود

کجای کار اشتباه بود؟

مروری بر زمینههای شکلگیری بحران اقتصادی آمریکا

گردآورندگان و مترجمان: محمدرضا طایفه و بهزاد منصوری

ناشر: تعالی اندیشه

سال نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۰۴

از-سقوط-مالی-تا-رکود-اقتصادی

از ﺳﻘﻮط ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

رﻳﺸﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﻲ

ﮔﺮدآورﻧﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﭘﺮوﻳﺰ ﺻﺪاﻗﺖ

ﻧﺎﺷﺮ: ﭘﮋواک

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۱۳۹۰

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۶۳

بحران-های-مالی-بین-المللی

بحرانهای مالی بین المللی

گردآورنده و مترجم: دکتر مهدی تقوی

ناشر: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

سال نشر: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۲۸۳

نظام-پولی-بین-المللی

ﻧﺎﺷﺮ:

World Monetary System and International Financial Crisis

ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺆﻟﻒ: /A.stad nichenkoِاﺳﺘﺎد ﻧﯿﭽﻨﮑﻮ

Progress Publisher

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: ۱۹۶۵

ﻧﺎﺷﺮ اﯾﺮاﻧﯽ : آزاد ﻣﻬﺮ

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۸۹

ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۳۷۶

اسرار-وال-استریت

اﺳﺮار والاﺳﺘﺮﻳﺖ

ﻣﺆﻟﻒ: ﺟﻴﻦﺟﻲ ﻣﺎرﺷﺎل

ﻧﺎﺷﺮ: -

ﺳﺎل ﻧﺸﺮ: -

ﻧﺎﺷﺮ اﻳﺮاﻧﻲ: دوران

ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ: ۱۳۷۷

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ذواﻟﻔﻘﺎرﻳﺎن و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﺑﺎدی ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۲۷

کتابهاى تألیفى

بحران

مؤلف: اسداه الله افشار

ناشر: سفیر اردهال

تعداد صفحات: ۳۲۸

سال انتشار: ۱۳۹۲

بحران

جنبش والاستریت و آیندهی نظام سرمایه داری آمریکا

مؤلف: سعیده لطفیان

ناشر: میزان

تعداد صفحات: ۱۹۲

سال انتشار: ۱۳۹۳

بحران

امکان فروپاشی سرمایهداری و دالیل شکست سوسیالیسم اردوگاهی:

درآمدی به تناقضهای درونی و تبیین بحرانهای بزرگ سرمایه داری

مؤلف: محمد قراگوزلو

ناشر: نگاه

تعداد صفحات: ۴۴۸

سال انتشار: ۱۳۹۲

بحران

ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺎن و اﺛﺮات آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰی

ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۷۱

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۸۷

بحران

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺆﻟﻒ: ﻏﻼمرﺿﺎ ﻧﻈﺮﺑﻠﻨﺪ

ﻧﺎﺷﺮ: ﻧﺸﺮﻧﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۶۰

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۸۸

ﻟﻴﻨﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﺘﺎب در وبﺳﺎﻳﺖ ﻧﺎﺷﺮ اﺻﻠﻲ

بحران

ﺑﺤﺮان

ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮال

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ

ﻧﺎﺷﺮ: ﻧﮕﺎه

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۲۲

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۸۸

ﻟﻴﻨﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﺘﺎب در وبﺳﺎﻳﺖ ﻧﺎﺷﺮ اﺻﻠﻲ

بحران

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۸

ﻣﺆﻟﻒ: ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﻠﻲﭘﻮر

ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۰۷

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۸۹

بحران

ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل ۲۰۰۸

رﻳﺸﻪﻫﺎ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و راهﻛﺎرﻫﺎ

ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺘﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

ﻧﺎﺷﺮ: داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋلیه السلام

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۶۰۸

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۰

بحران

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻬﻤﻦ

ﻧﺎﺷﺮ: ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۱۲

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۱

بحران

ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﻣﺎﻟﻲ

اﺷﻐﺎل وال اﺳﺘﺮﻳﺖ

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻲزاده

ﻧﺎﺷﺮ: ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۴۳۶

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۱

بحران

ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺎن

رﻳﺸﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ

ﻣﺆﻟﻔﺎن: ﻋﻠﻲرﺿﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ و ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻌﻴﺪ

ﻧﺎﺷﺮ: ﻧﻮر ﻋﻠﻢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۲۰

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۱

بحران

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺴﻌﻮد زاﻫﺪی اول

ﻧﺎﺷﺮ: دﻳﺪار

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۲۲۸

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۲

بحران

ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﻲ

ﻋﻠﺖﻫﺎ و درسﻫﺎ

ﭘﺮدآورﻧﺪه: ﻋﻠﻲ دﻳﻨﻲ

ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۶۲

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۲

بحران

ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی

ﻣﺆﻟﻒ: ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺿﻴﺎﻳﻲ

ﻧﺎﺷﺮ: ﻧﻮر ﻋﻠﻢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۱۲۲

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: ۱۳۹۳

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ

(ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ ﻣﺠﻠﺪ)

کتاب های ترجمه شده


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *